Sắp diễn ra sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện BUV Charity Fun Run 2020 tại Hà Nội