Sĩ tử Trung Quốc ôn bài ngày đêm cho kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới