Sinh viên ở TP.HCM chật vật vì phải thực tập online trong mùa dịch