Sinh viên Việt Nam có cơ hội được tiếp cận quỹ học bổng 53 tỷ đồng từ Vương quốc Anh