Tặng 6.000 cuốn sách cho học sinh, sinh viên TP.HCM