Tặng ứng dụng học tiếng Anh tại nhà miễn phí trong mùa dịch Covid-19