Thúc đẩy sự quan tâm và tham gia của nữ sinh thông qua giáo dục STEM