Tổng thống Mỹ gây sức ép để các trường học mở cửa trở lại