Trao tặng 30 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt