Trường ĐH Việt Pháp công bố 4,5 tỷ đồng học bổng tại lễ khai giảng