Trường THPT đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10