Từ hôm nay (1/7), chính sách miễn học phí với sinh viên sư phạm bị bãi bỏ?