Tuyệt phẩm “Có duyên không phận” của Lưu Bích và Trịnh Lam