Vì sao đệ nhất phu nhân nước Mỹ không được trả lương?