Nữ du học sinh Việt trúng tuyển khoa Kinh doanh mà Tổng thống Trump từng học