69 cử nhân đầu tiên tốt nghiệp chương trình đào tạo trực tuyến ĐH Mở TP.HCM