Đại học Harvard, MIT kiện chính quyền Tổng thống Trump