Đi phỏng vấn, cô gái khiến nhà tuyển dụng câm nín vì câu trả lời ngây thơ quá mức