Du học sinh có nên về nước khi dịch Covid-19 đang hoành hành ở châu Âu?