Những trận tranh biện ‘nảy lửa’ giúp 10X trúng học bổng hơn 5 tỷ