Nữ sinh xứ Thanh trúng tuyển hai trường đại học hàng đầu của Mỹ