Phát động cuộc thi lập trình quốc tế với giải thưởng 2,6 tỉ đồng