Bộ Giáo dục tuyển ứng viên cho 35 suất học bổng du học Campuchia