Cô gái ‘vàng’ vật lý giành học bổng tiền tỷ của đại học Mỹ