Dịch COVID-19: Sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM được giảm học phí