Du học sinh Việt tại Hàn vội bảo lưu 1 năm học để về nước vì sợ dịch