Hàng loạt sinh viên Mỹ nhiễm virus sau khi du lịch kỳ nghỉ xuân