Nhiều du học sinh Việt tại Mỹ quyết định không về nước tránh dịch Covid-19