Hàng loạt trường đại học miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền cho sinh viên nghỉ học tránh dịch