Lần đầu tiên 1 học sinh lớp 10 lọt đội tuyển thi Olympic toán quốc tế