Nhà giàu Trung Quốc cũng dính bê bối tuyển sinh đại học ở Mỹ