Nữ đảng viên tuổi 18 với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ