Nam thủ khoa đại học khối A 2019 nhắn nhủ gì tới đàn em chuẩn bị thi THPT 2020?