Robot thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp giữa mùa dịch Covid-19