Sinh viên Việt Nam tại Indonesia ‘đứng yên khi Tổ quốc cần’