Thần đồng 10 tuổi vào đại học, khát khao khám phá vũ trụ