Lưu học sinh Việt Nam vững tâm ở lại Bắc Kinh giữa đại dịch Covid-19