Trượt đại học, nam sinh xin làm phụ hồ để theo đuổi đam mê kiến trúc sư