Vaccine Covid-19 biến giấc mơ Mỹ của sinh viên Ấn Độ thành ác mộng